laadukasta puoliverikasvatusta vuodesta 2006

S K U R V A S H

ETUSIVU : ESITTELY : ESTEHEVOSET : KOULUHEVOSET : KASVATUS : MUUTA


Johdanto

Tälle sivulle kerätyn tiedon piti alunperin olla tukena suunnitteilla olevalle Holsteinyhdistykselle, mutta koska yhdistyksen sivut eivät valmistuneetkaan suunnitellusti, päätimme julkaista keräämämme tiedon tallimme omilla sivuilla. Tarkoituksenamme on valottaa muille virtuaaliharrastajille ja rodusta kiinnostuneille rodun alkuperää virtuaalimaailmassa. Toivomme, että teksti innostaa tutustumaan lähemmin rotuun ja sen virtuaalihistoriaan ja mikä tärkeintä, innostumaan kasvatuksesta.

Holsteininhevonen kuuluu virtuaalimaailman vanhimpiin rotuihin, sillä sen juuret yltävät aina niihin aikoihin asti, kun ensimmäiset virtuaalihevoset on keksitty. Virtuaalinen holsteininhevonen poikkeaa melko laillla IRL-vastineestaan, sillä toisin kuin oikeassa maailmassa, virtuaalisia holsteineja on kasvatettu vuosikausia puhtaana eli rotuun ei ole sotkittu muita rotuja laisinkaan, vaan olemassa olevat hevoset polveutuvat kaikki holsteineista. Uusi käänne rodun kasvatuksen osalta tapahtui vuonna 2008, kun ensimmäiset täysiveriristeykset luotiin. Pian tämän jälkeen alkoivat muutamat kasvattajat sekoittaa holsteiniin myös saksalaisia rotuja, mutta siitä huolimatta virtuaalimaailmassa vallitsee edelleen käytäntö, jonka mukaan molempien vanhempien on oltava holstein, jotta varsastakin tulisi kyseisen rodun edustaja.


Estepainotteisten holsteinien historiaa virtuaalimaailmassa

Estepainotteisten holsteinien suosio virtuaalimaailmassa on ollut, etenkin viime vuosina, erittäin kausiluontoista, mistä johtuen rodun edustajiin on valikoitunut vain muutamien kasvattajien arvostamia linjoja. Siksi monille tulee varmasti yllätyksenä tieto, että useampia vuosia takaperin estepainotteiset holsteinit ovat olleet melko suosittuja (tai ainakin suositumpia, kuin yleisesti kuvitellaan) ja kasvattajalla on ollut selvät tavoitteet omalle toiminnalleen. Ensimmäisiä tunnettuja estepainotteisten holsteinien kasvattajia ovat olleet mm. Pokula (PK Sporthorses), Ecúrie Exceptionnell ja Eine Kleine Holstein. Näiden tallien kasvatteja on ollut paljon näkyvillä aina vuosiin 2005-2006 asti.

Kyseisistä talleista Pokula on varmasti se tunnetuin, sillä talli on aloittanut toimintansa jo vuonna 1999 ollen aktiivisesti toiminnassa aina vuoteen 2006 saakka. Pokulan kasvatteja löytää lähes jokaiselta vanhalta holsteineja kasvattavalta tallilta, mikä varmasti kertoo tallin arvostuksesta holsteinpiireissä noilta ajoilta. Valtaosa Pokulan hevoskannasta on vanhaa linjaa, joka polveutuu ensimmäisistä virtuaalisista holsteineista. Pokulan omistuksessa olleista hevosista nykypäivänä voi törmätä sukutauluissa sellaisiin nimiin kuin Frondon Carrera ja Frondon Leandro, sekä Pokulan omaa uutta linjaa edustaviin Ramadeuche GER:iin ja Celebrina GER:iin jotka vaikuttavat lähinnä Bellicosessa asuneen orin, Coubriozo PK:n, kautta.

Vuosina 2003-2005 toiminnassa ollut Écurie Exéptionnellin kasvatteja tavataan enää harvemmin holsteinien sukupuissa. Petit -liittellä kasvattaneella Écuriella on omistuksessaan oman aikansa yksi suosittuimmista tuontisukuisista jalostusoreista, TM's Edison (Ch, KTK II), muita Écurien tunnettuja holsteineja ovat ainakin Lady Likeness (ERJ I, KRJ III), Pokulan Capuccino ja tämän jälkeläinen Petit Capricant. Tallin tekstejä lukiessa saa hyvän kuvan sen ajan holsteinkasvatuksesta sekä siitä, mitkä ovat olleet Écurien omat kasvatusperiaatteet. Tavoitteena on selvästi ollut kohentaa holsteinien asemaa virtuaalimaailmassa ja jatkaa vanhoja linjoja samalla kun on luotu uusia rinnalle.

Edellä mainitut kolme tallia ovat olleet selvästi suunnannäyttäjiä kasvatuksessa ja sukulinjat ovat muotoutuneet pitkälti näiden kasvattajien mieltymysten mukaisesti.

Käännekohta holsteinkasvatuksessa tapahtui vuonna 2006, kun muotiin tulivat tuontisukuiset hevoset. Tällöin alkoivat kadota niiin kutsutut vanhat linjat uusien tieltä, mikä osittain selittääkin sen, että nykyään enää harvemmin törmää holsteineihin, jotka polveutuvat niistä aivan ensimmäisistä kantahevosista. Suurinpiirtein samoihin aikoihin suosioon nousi kasvattajien keskuudessa motoksi "kasvatamme vain lyhytsukuisia kilparatsuja", mikä on taas pitkällä tähtäimellä johtanut siihen, että vain tavoitteilleen omistautuneimmat ja useamman vuoden rodun parissa aktiivisesti vaikuttaneet kasvattajat ovat voineet vaikuttaa nykyisten linjojen kehitykseen erittäin voimakkaasti. Vuosien 2006-2008 aikana perustettiin ja lopetettiin useita talleja, eikä noihin aikoihin vain hetken pystyssä olleilta talleilta ole jäänyt holsteinkasvatukselle merkittävästi annettavaa. Kyseisen ajanjakson vaikuttajiin voidaan luetella seuraavat tallit: Yave (2004-2007), Bellicose (2006-2008), Skurvash (2006-), Kingsvalley (2005-) ja Barrier Showjumpers (2008-2010).

Virtuaalitalli Yaven hevoset Karte Gewissen, Fearghas Faust GER ja Dohle-Nonstop (joka muutti myöhemmin Skurvashiin) olivat vuosina 2006-2007 erittäin suosittuja ja kyseisten hevosten jälkeläisiä tapaa vielä tänä päivänäkin edustettuina pidempisukuisten holsteinien sukutauluissa. Yave on vaikuttanut monessakin suhteessa holsteinkasvatukseen. Ensinnäkin, talli omisti erittäin hienoja kantahevosia ja tuki näin ollen estepainotteisten holsteinien kasvatusta omalla panoksellaan. Toisekseen, Yaven siirryttyä myöhemmässä vaiheessa kouluratsujen kasvattajaksi, seurasivat monet kasvattajat ikoninsa esimerkkiä ja estepainotteisten holsteinien suosio romahti kertaheitolla.

Kingsvalley on perustamisajoistaan lähtien painottunut esteille suuntautuviin saksalaisiin puoliverisiin. Tallin ehdottomasti tunnetuimmat kantahevoset ovat Renesaince R (jonka useimmat jälkeläiset ovat menestyneet niin jalostuspuolella kuin kisakentilläkin) ja Carlito's Way. Tallin kulta-ajat sijoittuvat vuosille 2006-2007, jolloin talli oli Silentin omistuksessa ja selvästi enemmän näkyvillä kuin nykyään. Siitä huolimatta Kingsvalley kuuluu nykypäivän pitkäaikaisimpiin ja arvostetuimpiin kasvattajiin.

Vuonna 2006 perustettu Skurvash on ollut aktiivinen uuden sukupolven luoja holsteinkasvatuksessa. Tallin ensimmäiset kantahevoset Shadegrown, Nephritic FRA, SeaSoul's Narvan ja Hugh The Hand ovat onnistuneet vakiinnuttamaan paikkansa holsteinjalostuksen vaikuttajina ja näihin nimiin törmää usein tämän päivän holsteinien sukupuissa. Edellä mainituista hevosista Skurvashin kantaori SeaSoul's Narvan on ollut loistava jalostushevonen, jonka jälkeläisistä puolet on palkittu on jossain laatuarvostelussa. Lisäksi ori vaikuttaa jälkeläisensä Deadmaker PB:n kautta myös koululinjoissa. Myös myöhemmin talliin tuoduilla Tristan GER:llä ja Gawain GER:llä on näkyvä rooli jalostuksessa ja nimet ovat tuttuja myös valtaosalle holsteinkasvattajista.

Yksittäisistä kasvattajista mainitsemisen arvoisia ovat muun muassa Maplehill Warmbloods, joka ei ollut pitkään toiminnassa, mutta tallin kantaori Immortal Challenge vaikuttaa linjoissa edelleen. Lisäksi riolla on vuosien saatossa ollut useita holsteineja kasvattavia talleja, näistä muutaman mainitakseni Krug, Jade Sporthorses ja viimeisimpänä S.S. Sport Horses. Virtuaalitalli Bellicosen tunnetuin estepainotteinen holsteinlainen on ollut eittämättä Coubrioso PK ja tämän orijälkeläinen Curioso COS.

Joukon kuopus, vasta vuonna 2008 perustettu Barrier Showjumpers oli pitkään kaivattu valonpilkahdus kasvattajien keskuudessa. Vaikka tallin historia onkin pullollaan taukoja ja lopetuksia, sai Barrier toiminnallaan nostettua estepainotteisten holsteinien suosiota hetkellisesti keskittyen kasvatustyöllään vain yhteen rotuun ja painotukseen. Barrierin kasvatustyö perustui pitkälti sen omaan tuontihevoskantaan ja osa näistä onkin onnistunut vakaannuttamaan asemansa nykypäivän kasvattajien keskuudessa, vaikka talli itse onkin jo lopettanut kasvatustoimintansa.

Vuonna 2012 holsteinit elävät ehdottomasti historiansa kivisimpiä aikoja, sillä kasvattajien määrä on laskenut valtavasti, sitten rodun huippukauden, joka oli vuosina 2008-2009. Taas, kun kasvattajien määrä on kääntynyt laskuun, on aktiivisilla kasvattajilla mahdollisuus vaikutta rodun tulevaisuuteen ja määrätä, millaisia linjoja jalostetaan eteenpäin. Edellämainituistakin jalostushevosista muutama tulee seuraavien vuosien aikana taas katoamaan linjoista, mikäli rodun kannatus ei pian lähde uuteen nousuun.
Virtuaalitalli - A sim-game stable
Kuvat © Jacques Toffi & Beate Langels